Klinik Değerlendirme Eğitimi (Meddev 2.7.1 Rev.04)

Bu eğitimin amacı teknik dosyanın en önemli konularından birisi olan Meddev 2.7.1 rev.04 93 / 42 EEC ve 90 / 385 EEC Direktiflerine Tabi Üreticiler ve Onaylanmış Kuruluşlara Klinik Değerlendirme için Rehber” gereksinimlerinin açıklığa kavuşturulması ve bu gereksinimlerin nasıl karşılanması gerektiğine dair bilgilerin paylaşılmasıdır. Eğitim örnek dokümanlar ve kayıtlar üzerinden gerçekleştirilecektir. 

 

 

Klinik Değerlendirme nedir?

Klinik Değerlendirme hangi durumlarda gerçekleştirilmelidir?

İlk CE belgelendirmede ve rutinde Klinik Değerlendirmenin rolü nedir?

Klinik Değerlendirme güncellenmesi nasıl gerçekleştirilir?

Klinik Değerlendirme nasıl gerçekleştirilir?

Kimler Klinik Değerlendirme gerçekleştirebilir?

Klinik Değerlendirme raporu nasıl oluşturulmalıdır?

Eşdeğerlilik nedir? Nasıl gösterilmelidir?

Kalite, üst yönetim, üretim, tasarım ve geliştirme departman çalışanları

ISO 13485 standardı iç denetçi adayları

Her bir katılımcıya “Klinik Değerlendirme Bilgilendirme Ve Dokümantasyon Eğitimi Katılım Sertifikası” düzenlenecektir.