İSO 13485 Standardı Bilgilendirme Eğitimi

Bu eğitimin amacı ISO 13485 standardının gereksinimlerinin açıklığa kavuşması ve bu gereksinimlerin nasıl karşılanması gerektiğine dair bilgilerin paylaşılmasıdır.

Standardın kapsamı ve standarda genel bakış Doküman nedir? Kayıt Nedir? Kalite yönetim sistemi genel gereklikleri Üst yönetimin standartta tanımlanan sorumlulukları Kalite politakası nedir? Kalite hedefleri nedir? Kalite yönetim sisteminin planlanması nasıl gerçekleştirilir? YGG /yönetiim gözden geçirilmesi) kapsamı, sıklığı ürünün üretimi ve üretimin gerçekleştirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar müşteri ile ilgili süreçler nasıl gerçekleştirilmelidir. tasarım ve geliştirme aşamaları
Kalite, üst yönetim, üretim tasarım ve geliştirme departman çalışanları ıso 13485 standardı iç denetçi adayları
Her bir katılımcıya “ISO 13485 standardı bilgilendirme eğitimi katılım Sertifakası” düzenlenecektir.