İSO 13485 İç Denetçi Eğitimi

Bu eğitimin amacı ISO 13485 standardının gereksinimlerinin açıklığa kavuşturulması ve bu gereksinimlerin oluşturulup oluşturulmadığının ve kalite yönetim sisteminin etkinliğinin nasıl denetleneceği hususları hakkında gerekli olan bilgilerin paylaşılmasıdır. Eğitim örnek iç denetim planları, iç denetim soru listeleri ve iç denetim raporları üzerinden gerçekleştirilecektir.

Denetimin genel prensiplerine bakış

Denetim programı nasıl oluşturmalıdır?

Denetimin gerçekleştirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar

Denetçilerin beceri ve değerlendirmeleri

İSO 13485 standardı iç denetçi adayları

Her bir katılımcıya “ISO 13485 Standardı İç Denetçi Eğitimi Katılım Sertifikası” düzenlenecektir.