Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

  • Bilgi güvenliliğiyle ilgili karşılaşılabilecek tehditlere karşı sistemimizin

güvenliğini ve  sürekliliğini sağlamak amacıyla

ISO 27001 standardına uyumlu bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini kurarak

işletmeyi,

  • Sunduğumuz ürünler ve hizmetler ile ilgili olarak , sahip olduğumuz tüm bilgi

varlıklarının ve ilgili taraflarımıza ait tüm bilgilerin , kişisel verilerin gizlilik, bütünlük

ve erişilebilirliğini sağlamayı,

  • Bilgi varlıklarına yönelik riskleri yönetmeyi
  • Ulusal ve uluslararası yasal şartlar ile standart şartlarını karşılamayı,
  • Çalışanlarımızın bilgi güvenliği ile ilgili farkındalıklarını arttırmayı,
  • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve sosyal yetkinlikleri

geliştirecek etkinlikler gerçekleştirmeyi

  • Bilgi güvenliği yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi

taahhüt ediyoruz.

GENEL MÜDÜR

GÖKHAN YALÇIN